தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
Ask a question:

Recent questions without answers

0 votes
0 answers
asked Sep 26, 2014 by mahiaks புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Sep 17, 2014 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Sep 5, 2014 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Sep 5, 2014 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Sep 5, 2014 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Sep 5, 2014 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Sep 5, 2014 by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Aug 15, 2014 in PHP by naveenjuly28 புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Aug 2, 2014 in PHP by புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Aug 1, 2014 by புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked May 19, 2014 in Windows by rajkumar10106 வல்லுநர் (1.3k points)
0 votes
0 answers
asked Feb 10, 2014 by er-ssmanian007 புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Feb 8, 2014 by ellakivenkat2011 இளையோர் (330 points)
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Jan 14, 2014 in Windows by vinothkumar புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 29, 2013 by james2706james இளையோர் (370 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 29, 2013 by james2706james இளையோர் (370 points)
...