தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
மோர் நம்பர் ஒப் உசெர் உசிங்க் ஸ்டோர் டு நம்பர் ஒப் போடோஸ் இன் கம்ப்யூட்டர் சோ தட் சர்ச் இச் வெரி டிபீகில்ட் பட் இன் திஸ் ச்ட்பெச் வெரி எஅசி
in Windows by vinothkumar புதியவர் (180 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
1. செலக்ட் யுவர் போட்டோ
2.ரைட் கிளிக் ஒன யுவர் போட்டோ
3.சூஸ் ப்ரொபெரிடிஎச் choose summary
4.write on  யுவர் keywords
by vinothkumar புதியவர் (180 points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Dec 28, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Dec 28, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
2 answers
asked Dec 28, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Apr 5, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Sep 5, 2014 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
...