தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
how to do facebook and twitter integration in my site using php?
in PHP by venkat இளையோர் (220 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
Facebook has its own api & php class files for developers.

Twitter is using OAuth. This could be used to connect (Twitter, Google & LinkedIn) to your site.

I will create a tutorial for this section and post it soon.
by

Related questions

0 votes
0 answers
asked Sep 19, 2011 in PHP by venkat இளையோர் (220 points)
0 votes
0 answers
asked Oct 18, 2012 in PHP by mohant புதியவர் (120 points)
+1 vote
1 answer
asked Jan 27, 2012 in PHP by thina128 புதியவர் (160 points)
+1 vote
0 answers
asked Jan 27, 2012 in PHP by thina128 புதியவர் (160 points)
0 votes
0 answers
asked Aug 15, 2014 in PHP by naveenjuly28 புதியவர் (120 points)
...