தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
ஹொவ் டு இண்டேக்ராடே பாசெபூக் அண்ட் த்விட்டேர் இண்டேக்ராதியன் இன் மி சைட்?
in PHP by venkat இளையோர் (220 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
1 answer
asked Sep 19, 2011 in PHP by venkat இளையோர் (220 points)
+1 vote
2 answers
asked Oct 12, 2011 by siva7 இளையோர் (210 points)
0 votes
2 answers
asked May 26, 2016 by sheikameen புதியவர் (180 points)
0 votes
1 answer
...