தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
how can i make a Ecommerce site using magento?
in PHP by venkat இளையோர் (220 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
முதலில் உன்மையிலேய உங்களுக்கு magento போன்ற அதிக சிறப்புகளை கொண்ட ஒரு வணிக மென்பொருள் தேவையா என்பதை நீங்கள் முடிவு செய்ய வேண்டும்.

தங்கள் எந்த வகையான பொருட்களை இணையம் வழியாக விற்பனை செய்ய விரும்புகிறீர்கள்?

இணையம் வாயிலாக எந்த முறை பணப் பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ள முடிவு செய்து வைத்துள்ளீர்கள் ?
by வல்லுநர் (12.9k points)
+1 vote
i want to do a project in magento. i am very new to magento so that i need your help.i want to know how the codes are working in magento and where i ll add my code to make changes in my page.please help me..
by venkat இளையோர் (220 points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Sep 4, 2012 in PHP by naveen ஆர்வலர் (920 points)
0 votes
0 answers
asked May 19, 2012 in PHP by balajick புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 11, 2014 in PHP by nellaivani புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Aug 2, 2014 in PHP by புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Oct 22, 2012 in PHP by kavin புதியவர் (140 points)
...