தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
how to create paypal account without cridit card?.. I'm from srilanka. Pls help me!...
in Internet by புதியவர் (160 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Oct 22, 2012 in PHP by kavin புதியவர் (140 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 11, 2012 by manikandanguru புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Sep 10, 2012 in Web Designing by dinakaran ஆர்வலர் (440 points)
...