தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
sir i am creating word press account in my domin.word press upload in my domian.open my domin admin.ik give for usname ,passwrd,

ERROR: "Table Prefix" must not be empty.

மீள முயற்சிக்கவும்


for problem please help me....................
in Web Designing by dinakaran ஆர்வலர் (440 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
சுலபம் ... உங்களின்  Install Wordpress Wizard பக்கத்தில் உள்ள "Table Prefix" எனும் இடத்தில wp_ எனக் கொடுக்கவும்.

இப்போது உங்களின் Database tables அனைத்தும் wp_config, wp_users என்றே உருவாகும்.
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

0 votes
2 answers
asked Dec 18, 2012 in Web Designing by govindadasrajaram புதியவர் (140 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 7, 2012 in Web Designing by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
+1 vote
1 answer
asked Feb 17, 2012 in Web Designing by புதியவர் (130 points)
+1 vote
3 answers
...