தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

pls give registry and virus cleaner software for using in flash drive.

+1 vote
asked Mar 13, 2012 in Internet by thangaraj465 இளையோர் (300 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
நீங்கள் usb security உபயோகபடுத்தலாம்.. அதை  விண்டோஸ் இல் தான் நிறுவ முடியும், நீங்கள் பிளாஷ் டிரைவ் இல் போடா வேண்டுமென்றால் http://www.pegtop.net/start/ pstart என்ற சாப்ட்வேர் மூலம் portable சாப்ட்வேர் களை உருவாக்கி கொள்ள முடியும்.

இல்லை என்றல் நீங்கள் USB DRIVE ANTIVIRUS போன்ற சாப்ட்வேர் கள் போட்டுகொள்ளலாம்
answered Mar 15, 2012 by sasi வல்லுநர் (3,030 points)

Related questions

+1 vote
2 answers
asked Mar 10, 2012 in Internet by thangaraj465 இளையோர் (300 points)
0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
+1 vote
2 answers
asked Mar 9, 2012 in Internet by thangaraj465 இளையோர் (300 points)
...