தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Pls give the good software for video cutting and joining.

+1 vote
asked Mar 10, 2012 in Internet by thangaraj465 இளையோர் (300 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
Hello friend You can use adobe premiere pro.
answered Mar 10, 2012 by hari_techtamil வல்லுநர் (2,570 points)
0 votes
நீங்கள் ulead video studio உபயோக படுத்தலாம் அது சுலபமாகவும் இருக்கும் அதில் எந்த format வேண்டுமென்றாலும் மாற்றி கொள்ளலாம்.. ஆடியோ வும் எடிட் செய்து கொள்ளலாம்..
answered Mar 10, 2012 by sasi வல்லுநர் (3,030 points)

Related questions

+1 vote
1 answer
+1 vote
2 answers
asked Mar 9, 2012 in Internet by thangaraj465 இளையோர் (300 points)
0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
asked Dec 14, 2012 by tamilmaran இளையோர் (230 points)
...