தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

pls give the websites for learn communication skills

+1 vote
asked Mar 9, 2012 in Internet by thangaraj465 இளையோர் (300 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
watch this channel hope it will be little helpful for you
http://www.youtube.com/watch?v=YMSrnc4qiXA&feature=BFa&list=PLAA53F5FF2C880E4E&lf=plcp
answered Mar 9, 2012 by sasi வல்லுநர் (3,030 points)
0 votes
தலைப்பைக் கொடுத்து இணையத்தில் தேடினால் பல தொடர்புகள் காட்டப்படும். கிளிக் செய்து பாருங்கள். விரும்புவதைத் தேர்ந்தெடுங்கள்
answered Nov 22, 2012 by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Related questions

+2 votes
6 answers
+1 vote
1 answer
asked Mar 20, 2012 in Internet by thangaraj465 இளையோர் (300 points)
+1 vote
2 answers
asked Mar 10, 2012 in Internet by thangaraj465 இளையோர் (300 points)
+1 vote
1 answer
...