தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
சார், இ வாஸ் டோவ்ன்லோதேத் மனி விண்டோஸ் ௭(ஹோமே பசிக்) தேமேஸ் பட் இஇன்ஸ்டால் தி தீம் பட், தி தீம் டோஎச் நாட்  விசோளிசே லைக் தட். வாட் கேன் இ டூ போர் இட்.
by viki புதியவர் (160 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
First u go to themexp.org website there u can download more theme as u expected...................
by mani_officials வல்லுநர் (3k points)

Related questions

+1 vote
1 answer
asked Dec 25, 2011 by viki புதியவர் (160 points)
+1 vote
1 answer
+1 vote
1 answer
asked Feb 15, 2012 in Windows by pradhap புதியவர் (130 points)
...