தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
நான் போட்டோஷாப் கற்றுக்கொள்கிறேன் . அதனால் எனக்கு டெம்ப்லேட்ஸ் பாக்ரௌண்ட் வெக்டர் மற்றும் சில psd பைல்களை  எங்கே எப்படி பெறுவது?
by yogaraj ஆர்வலர் (400 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

+1 vote
1 answer
asked Apr 25, 2012 by kanimozhis புதியவர் (130 points)
+1 vote
1 answer
asked Jan 8, 2012 in Internet by imam இளையோர் (230 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 18, 2013 by jayabalan புதியவர் (180 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 12, 2015 by yogaraj ஆர்வலர் (400 points)
...