தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
How the electronic circuit of the Computer Hardware Parts are controlled by the Binary Machine Code Program?
in Windows by vetrichezhian9 புதியவர் (140 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
On / Off எனும் அடிப்படை மின் கோட்பாடு தான் அது.  குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் மின் இணைப்பு இருக்கும்  / இல்லாத  அமைப்பை (Pattern) வைத்து இதை செய்கிறார்கள்..
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked May 16, 2013 in Windows by viswanathan-vsh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 4, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Nov 12, 2015 by yogaraj ஆர்வலர் (400 points)
...