தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
ஜி மெயிலுக்கு டெம்பிளேட் வைத்துக் கொள்வது எப்படி?
in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
தேவைப்படும் விவரங்களை மெயில் செட்டிங்ஸில் போய் சிக்னேச்சர் என்ற பகுதியில் அளிக்கப்படும் காலி கட்டத்தில் நிரப்பவும்.
இந்த விவரங்கள் நீங்கள் ஒவ்வொரு முறை கம்போஸ் செய்யும்போதும் அப்படியே திரும்பத் தோன்றும்.
by வல்லுநர் (11.1k points)

Related questions

0 votes
3 answers
asked Dec 17, 2012 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
4 answers
+1 vote
3 answers
asked Aug 19, 2013 in Internet by புதியவர் (150 points)
0 votes
2 answers
asked May 4, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Jun 11, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
...