தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
கணினியில் கேலிச் சித்திரங்களை உருவாக்குவது எப்படி?
in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
by வல்லுநர் (3.6k points)
0 votes
எளிய வழி
பெயின்டில் வரையப்பட்டபடங்களை ஸ்க்யூ செய்தாலே பல படங்களைக் கேலிச் சித்திரமாக்கலாம்
by வல்லுநர் (11.1k points)

Related questions

+1 vote
3 answers
asked Aug 19, 2013 in Internet by புதியவர் (150 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 21, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Jun 11, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked May 25, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked May 8, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
...