தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
My dear sir:

abbyy find reader+ crack  software free download links
  

thanks
senthil.v
in Windows by senthil6 இளையோர் (290 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
it also availabe in my website friend
by rajkumar10106 வல்லுநர் (1.3k points)

Related questions

0 votes
3 answers
asked Sep 17, 2012 in Internet by rajkumar10106 வல்லுநர் (1.3k points)
0 votes
1 answer
asked Aug 24, 2012 in Internet by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 18, 2013 by jayabalan புதியவர் (180 points)
0 votes
0 answers
asked May 16, 2013 in Windows by viswanathan-vsh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
0 answers
asked Nov 19, 2012 in Windows by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
...