தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
sir,how to register a domain free
in Internet by rajkumar10106 வல்லுநர் (1.3k points)

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

0 votes
www.wix.com free domains ex=http://blaztersoft1.wix.com/blazter
by புதியவர் (180 points)
0 votes
முதல் வருடம் மட்டும் இலவசம்...  http://www.indiagetonline.in
by வல்லுநர் (12.9k points)
0 votes
You cannot get free domain at free of cost. But you can get the domain at cheap rates from http://www.xnynz.com/domains/search.aspx?ci=1775&prog_id=456858  here they provide many services at reasonable price.They provide good customer service and support.
by sahana ஆர்வலர் (940 points)

Related questions

+1 vote
1 answer
+1 vote
4 answers
asked Aug 18, 2012 in Internet by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
2 answers
asked Oct 5, 2012 in Internet by rajkumar10106 வல்லுநர் (1.3k points)
...