தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
in Windows by arulbenjamin இளையோர் (280 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
உங்களுக்கு ஏற்கனவே அந்தக் கணினியில் Administrator அக்கௌன்ட் உள்ளதா இல்லையா?

உங்களிடம் Admin அக்கௌன்ட் இல்லை என்றால் உங்களால் புதிய Admin அக்கௌன்ட் உருவாகவோ அல்லது உங்களை ஒரு Adminaaga மாற்றவோ இயலாது.
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Jan 8, 2013 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
0 votes
1 answer
asked Aug 3, 2013 in Windows by senthil6 இளையோர் (290 points)
+1 vote
1 answer
asked Mar 10, 2012 in Windows by thangaraj465 இளையோர் (300 points)
+1 vote
4 answers
asked Dec 19, 2011 in Windows by gurugee புதியவர் (130 points)
+1 vote
2 answers
asked Apr 15, 2012 by senthil6 இளையோர் (290 points)
...