தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
good morning sir:


 how to check they laptop mic?
 how to check sound laptop sound device?
by senthil6 இளையோர் (290 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
it is simple.. Install skype and make a "test call service"

You can test both sound and mic using the free test calling.
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

+1 vote
1 answer
asked Mar 17, 2012 in Windows by senthil6 இளையோர் (290 points)
0 votes
1 answer
asked Oct 9, 2012 in Windows by senthil6 இளையோர் (290 points)
+1 vote
1 answer
asked Mar 17, 2012 in Windows by senthil6 இளையோர் (290 points)
0 votes
0 answers
asked May 16, 2013 by viswanathan-vsh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
1 answer
asked Dec 27, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
...