தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
good morning Sir:


i have install ms office :
how to crack ms office software
i have install but error an

I want to activated  to software over the internet(recommended)
i want to activated to the software by telephone
Please help me sir:

Thanks

senthil.v
in Windows by senthil6 இளையோர் (290 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
UNINSTALL THE OLD AND RE -INSTALL THE NEW
CLICK THE LINK GIVEN BELOW
http://rajkumarsoftwarecollections.webs.com/windows
by rajkumar10106 வல்லுநர் (1.3k points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Jun 12, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
3 answers
asked Dec 17, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Nov 5, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Sep 26, 2012 by senthil6 இளையோர் (290 points)
0 votes
5 answers
asked Nov 7, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
...