தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
குவாரன்டைனில் கொண்டுபோய் வைக்கப்பட்டிருக்கும் கோப்புகளை எப்படி மீட்பது?
in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
இரண்டு இயக்கமுறைமை(எ-டு) விண்98 மற்றும் விண்எக்ஸ்பி இருந்தால்
விண் 98 இல் தனிப்படுத்தப்பட்ட கோப்புகளைத் திறந்து பார்க்கலாம்.
தனிப்படுத்திய தொகுப்பை அளித்த நிறுவனத்திற்கு அனுப்பிப் பெற முடியும் என்பதையும் முயற்சித்துப் பார்க்கலாம்.
by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Nov 4, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
+1 vote
1 answer
asked Mar 10, 2012 in Windows by thangaraj465 இளையோர் (300 points)
0 votes
0 answers
asked Sep 5, 2014 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Jun 16, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Dec 28, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
...