தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
by arulprakashdoit இளையோர் (290 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
உங்களிடம் போட்டோ பிரிண்டிங் பிரிண்டர் இல்லையென்றால் உங்களால் பாஸ்போர்ட் போட்டோ அச்சிட இயலாது... உங்களிடம் அந்த வகை பிரிண்டர் உள்ளதா?
by வல்லுநர் (12.9k points)
0 votes
Sir how to  edit  scanned passport size photo in Photoshop should be real one
by arulprakashdoit இளையோர் (290 points)

Related questions

+1 vote
3 answers
asked Aug 19, 2013 in Internet by usha புதியவர் (150 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 19, 2013 in Internet by usha புதியவர் (150 points)
+1 vote
2 answers
asked Jan 25, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
0 votes
1 answer
asked Sep 22, 2012 in Internet by புதியவர் (160 points)
...