தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
Password போடுவதனால் Pendrive இற்கு பிரச்சனை ஏதும் உண்டாகுமா?
by ஆர்வலர் (640 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
File/Folder/Partition எதற்கு வேண்டுமானாலும் கடவுச்சொல்லை போட்டுக் கொள்ளலாம். அல்லது முழு USB க்கும் கடவுச்சொல் போட்டுக் கொள்ளலாம்.ஆனாலும் சுலபமாக கடவுச்சொல்லை உடைத்துவிட முடியும்.அதனால் முக்கியமான தகவல்களாயின் encryption /encryption with password /bitlocker மூலம் பாதுகாக்க முடியும்.

பிரச்சனை எதுவும் கிடையாது.
by வல்லுநர் (9.7k points)

Related questions

+1 vote
2 answers
asked Apr 26, 2012 in Windows by வல்லுநர் (1.8k points)
0 votes
1 answer
asked Jan 30, 2013 by ஆர்வலர் (400 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 16, 2013 in Windows by புதியவர் (120 points)
...