தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Computer இக்கு சிறந்த தமிழ் Calender Software எது?

0 votes
asked Jan 18, 2016 by rohith-shankar ஆர்வலர் (640 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
அண்ணா தற்போது இப்படியான மென்பொருளை யாரும் கணினிக்காக உருவாக்க நேரத்தை செலவு செய்வதில்லை.. எனினும் சில இணையப் பக்கங்களில் ஆன்லைனில் தின/வார காலண்டராக கொடுக்கிறார்கள்.  சில சோதிட தளங்களில்  பஞ்சாங்கமாக தமிழ் காலண்டர்  மென்பொருளை பணம் செலுத்தி  பெற முடியும்.

தற்போது IPad / மற்றும் கைபேசிகளில் இப்படியான apps  கள் தாராளமாக இலவசமாக  கிடைக்கின்றன. அவற்றை சுலபமாக கணினி அறிவு குறைந்தவர்களும் Mobile  apps  ஆக தயாரிக்க முடியும் என்பதால், உருவாக்கி apps  store  இல் இலவசமாக கொடுக்கிறார்கள். இப்படியான அப்ப்ஸ் களை சுலபமாக யாரும் கைபேசிக்காக உருவாக்கிக் கொள்ள முடியும்.கணினி அறிவு அதிகம் தேவையில்லை.

வேண்டுமானால் கைபேசியில் மொபைல் அப்ஸ் ஆக தமிழ் காலண்டரை பாவிக்கலாம்.இல்லையேல்  கணினியில் இப்படியான மொபைல் அப்ப்ஸ் ஐ பாவிக்கவும் முடியும்.
answered Jan 19, 2016 by sakthy வல்லுநர் (9,700 points)
edited Jan 20, 2016 by sakthy
...