தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
அலுவலகச சுற்றறிக்கைகள் நுாற்றுக் கணக்கில் (வேர்ட் எச்டிஎம்எல் அக்ரொபேட்)இருக்கின்றன.தேடிப்பிடிப்பது சிரமமாக இருக்கிறது. செர்ச் வசதி இருந்தால் பெரிதும் உதவும். எப்படி ஏற்படுத்துவது?
in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
4 answers
+1 vote
3 answers
asked Aug 19, 2013 in Internet by usha புதியவர் (150 points)
0 votes
1 answer
asked Jun 11, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked May 25, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked May 8, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
...