தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

why not mew tabs like techjokes,anecdotes,coining of new techTamil terms?

0 votes
கணினி நகைச்சுவை.அனுபவங்கள் சொல்லாக்கம் போன்ற புதிய பகுதிகளைச் சேர்க்க இயலுமா?
asked Dec 29, 2012 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
0 answers
asked Oct 16, 2016 by varadarajan-krishnan புதியவர் (160 points)
0 votes
2 answers
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
asked Aug 25, 2012 in Internet by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
...