தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

animation photo

0 votes
எனது கணினியில் .GIF வடிவிலான  புகைப்படங்கள் ANIMATE ஆகவில்லை வெறும்னே புகைப்படம் மட்டும் தெரிகிரது ஆனால் அதே  .GIF புகைப்படம் எனது  சாதாரணன தொலைபேசியிலயே ANIMATE ஆகிரது ???


எதேனும் மென்பொருள்கள் தரவிரக்கம் செய்யனுமா!!! உதவவும் நண்பர்களே
asked Dec 1, 2012 in Windows by jayaprakash ஆர்வலர் (560 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
நீங்கள் ஆன் லைனில்  செய்து கொள்ளலாம்.

http://www.makeagif.com/

அல்லது மென்பொருள் ஒன்றை தரவிறக்கம் செய்து பாவிக்கலாம்.
Photobie

இரண்டும் இலவசமே.
answered Dec 1, 2012 by sakthy வல்லுநர் (9,700 points)
0 votes
GIF புகைப்படத்தில் Write கிளிக் கொடுத்து choose default program இல் windows media player தெரிவு செய்யவும்
answered Jan 24, 2016 by rohith-shankar ஆர்வலர் (640 points)
similar photos

Related questions

0 votes
1 answer
asked Jan 14, 2014 in Windows by vinothkumar புதியவர் (180 points)
+1 vote
4 answers
asked Jan 4, 2012 in Internet by srivignesh வல்லுநர் (3,630 points)
+1 vote
3 answers
asked Aug 19, 2013 in Internet by usha புதியவர் (150 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 19, 2013 in Internet by usha புதியவர் (150 points)
0 votes
2 answers
...