தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
தமிழ் இதழாளர்
களுக்கான
கருவிகள்
உருவாக்க ஆர்வலர்கள்
வேண்டும்
in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
என்ன மாதிரியான மென்பொருள்?  தகவல்களை மின்னஞ்சலில் அனுப்பவும்... [email protected]
by வல்லுநர் (12.9k points)
0 votes
துணுக்கு எழுத்தாளர்கள் முதல் தொடர்(கதை)கள் எழுதுபவர்கள் வரை பயன்படுத்தத் தக்கதாய்.
(எ-டு) இன்று எழுத வேண்டியது. எழுதியது. இலக்கிற்கும் எழுதியதற்கும் உள்ள தொடர்பு
by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Jun 14, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
4 answers
asked May 28, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Jan 21, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
2 answers
asked Jan 21, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
2 answers
asked Dec 14, 2012 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
...