தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
தமிழில்
miன்னஞ்சல் முகவரி வரச் செய்வது எப்படி?
in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
மின் அஞ்சல் முகவரி பதிவு செய்யப்பட்ட ஒன்றாகும்.அதை மாற்றுவது முடியாது.புதிதாக தமிழில் ஒரு முகவரியை உருவாக்க வேண்டும்.
by sakthy வல்லுநர் (9.7k points)
0 votes
ஏற்கனவே ஆங்கிலத்தில் வைத்திருந்த பல மின்னஞ்சல் முகவரிகளைச
சில நிறுவனங்கள்
தமிழில் தோன்றுமாறு செய்திருக்கிறார்கள்.
முகவரியை ஆங்கிலத்தில்தான் அடிக்க
 வேண்டி
 இருக்கிறது. அது எப்படி
 என்று கூறுங்களேன்.
by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Related questions

0 votes
2 answers
asked Jan 21, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
2 answers
asked Oct 5, 2012 in Internet by rajkumar10106 வல்லுநர் (1.3k points)
+1 vote
3 answers
asked Aug 19, 2013 in Internet by usha புதியவர் (150 points)
0 votes
1 answer
asked May 7, 2013 in Internet by adangadhavan ஆர்வலர் (790 points)
0 votes
0 answers
asked May 3, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
...