தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

how to type tamil fast in system?

0 votes
தமிழில் வேகமாகத் தட்டச்சு செய்ய என்ன வழி?
asked Jan 21, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
use azagi software
answered Jan 25, 2013 by rajkumar10106 வல்லுநர் (1,290 points)
0 votes
முதலில் எந்த எழுத்துருவில் தட்டச்சு செய்ய விரும்புகிறீர்கள் என்பதை முடிவு செய்தல் வேண்டும்.ஏனெனில் மற்றைய மொழிகள் போலல்லாது தமிழ் எழுத்துருக்கள் விசைப்பலகையில் ஒரே ஒருங்கிணைப்பில் இல்லை. ஒவ்வொரு எழுத்துருவும் வேறு வேறாக உள்ளன.யூனிகோட் எழுத்துருக் கூட ஒன்று போல் மற்றொன்று இல்லை.கணினி விசைப்பலகையில் A ஐ அழுத்தும் போது அ வரும் இல்லையேல் வேறொரு எழுத்துரு வரும்.
இருப்பினும் ஆசான் என்ற பயிற்சி மென்பொருளை அல்லது தமிழ் key  board 1.0 மென்பொருள் மூலம் தட்டச்சை பழகுவதுடன் வேகமாக தட்டச்சு செய்யவும் முடியும்.இதில் பல பயிற்சிகளும் உண்டு.
answered Jan 25, 2013 by sakthy வல்லுநர் (9,700 points)

Related questions

0 votes
2 answers
asked Dec 14, 2012 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
+1 vote
3 answers
asked Aug 19, 2013 in Internet by usha புதியவர் (150 points)
0 votes
1 answer
asked May 7, 2013 in Internet by adangadhavan ஆர்வலர் (790 points)
0 votes
0 answers
asked May 3, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Apr 27, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
...