தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
how to up load my web site on search  engines like bing & google kindly ask in tamil
in Web Designing by manian புதியவர் (130 points)

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

0 votes
நீங்கள் nhm writter என்ற மென்பொருளை தரவிறக்கம் செய்து பின்பு அதை install செய்து alt+2 இணைந்து அழுத்தினால் தமிழில் சுலபமாய் type செய்து கொள்ளலாம்
by mani_officials வல்லுநர் (3k points)
0 votes
Register your website on google webmaster
http://www.google.com/webmasters/
by varman புதியவர் (170 points)
0 votes
https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url

நீங்கள் உங்களது வலைதளத்தினை இங்கு பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்.
by krish இளையோர் (260 points)

Related questions

+1 vote
2 answers
0 votes
0 answers
0 votes
4 answers
0 votes
1 answer
asked Jan 31, 2014 in SEO by humble99 புதியவர் (120 points)
...