தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
தேடைல்ஸ் அபௌத்ஸ் ரஸ் அண்ட் இ வான்ட் டு க்நொவ் ஹொவ் டு இன்ச்ளுடே இட் இன் வெப் சைட்...  அண்ட் அலசோ i  வான்ட் டு உப்லோ மை பிளேஸ் டு மை சைட் வ்திச் கேன் பே டவுன்லோட் மை others
in Web Designing by gopimythoughts இளையோர் (330 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

+1 vote
2 answers
0 votes
1 answer
asked Sep 1, 2012 in Web Designing by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
...