தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

  Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

  1k questions

  1.1k answers

  35 comments

  323 users

  தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

  Categories

  இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
  0 votes
  இ அல்வய்ஸ் காட் ஏற்றோர் இன் மெயில் புன்ச்டின் இ டுன்னோ பிளஸ் ஹெல்ப் மீ....
  in PHP by இளையோர் (330 points)

  Please log in or register to answer this question.

  5 Answers

  0 votes
  தங்களுக்கு  என்ன  பிழை  வருகிறது ?  பிழை  செய்தியை  தெளிவாக  காட்டுங்கள்
  by வல்லுநர் (12.9k points)
  0 votes
  நோ பிரிஎந்து,,,இன் மி ஹவுஸ் இ காட் ஏற்றோர் பெகுசே ஒப் ச்ம்த்ப் சர்வர் நாட் தேரே....அபிடேர் இ போஸ்ட் தட் பாகேஷ்(ஹ்த்ம்ல் அண்ட் php) இந்தோ ஹோஸ்டிங் அலசோ இட் வான்'த வொர்க்....இ திடன்;த ஷோ எனி ஏற்றோர் மெசேஜ் அலசோ.....
  by இளையோர் (330 points)
  0 votes
  நண்பா ...  Ctrl + G Keys ஐ அழுத்தி ஆங்கிலத்தில் செய்தியை சொல்லவும்.
  by வல்லுநர் (12.9k points)
  0 votes
  i didn't get any error but it not working...
  here i provide that code..

  <?php
  $to = "mymailid";
  $sub = "From User";
  $msg = " User Entered Msg";
  $header = "From".$user mail id."<br />";
  mail($to,$sub,$msg,$header);
  ?>

  pls help me
  by இளையோர் (330 points)
  +1 vote
  $response = mail($to,$sub,$msg,$header);

  tell me what is in $response

  In localhost email wont go. You must try it online.
  by வல்லுநர் (12.9k points)

  Related questions

  0 votes
  0 answers
  asked Apr 25, 2012 in PHP by புதியவர் (190 points)
  0 votes
  1 answer
  asked Sep 14, 2011 in PHP by anonymous
  0 votes
  1 answer
  asked Aug 26, 2012 in PHP by ஆர்வலர் (510 points)
  0 votes
  1 answer
  asked Aug 25, 2012 in PHP by புதியவர் (120 points)
  0 votes
  2 answers
  asked Jan 25, 2013 in Web Designing by வல்லுநர் (1.3k points)
  ...