தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
Sir, i have lot of doubt regarding url direction like 301,302,304.. etc. What is the necessary for we are using these redirection. Is this good work for seo.
And i have one more doubt about what is .htaccess file. What is the purpose we use this url. Please explain using FTP.

SO, kindly let me update any video or text very clearly.

Thanks.
Robozkamal
in SEO by robozkamal புதியவர் (180 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
கமல் அவர்களே., தங்களின் கேள்விக்கு நன்றி.... இந்த பக்கத்தை வாசித்துப் பார்க்கவும்... இந்தப் பாடம் பற்றிய உங்களின் கருத்துக்களையும் தெரிவிக்கவும்.

http://www.techtamil.com/tutorials/php-tutorial/htaccess-tutorial-in-tamil/
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

+1 vote
1 answer
asked Jun 5, 2012 in SEO by sheikmoham இளையோர் (280 points)
0 votes
2 answers
asked Dec 20, 2012 in SEO by gopip-gopi புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
asked Oct 28, 2012 in SEO by pjmanikandan இளையோர் (320 points)
0 votes
2 answers
asked Aug 28, 2012 in SEO by robozkamal புதியவர் (180 points)
...