தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

what is SEO?

0 votes
ஹலோ கார்த்தி....இ டுன்னோ வாஹ்ட் இச் ஸேஓ, ப்ளீஸ் எச்ப்ளின் மீ வாட் இச் ஸேஓ அண்ட் புன்cடிஒனலிடிஎச் ஒப் ஸேஓ...இப் யு போஸ்டட் எனி வீடியோ டுடோரியல்ஸ் அலசோ கிண்ட்லி ப்ரோவிடே மீ தி லிங்க்...
asked Dec 20, 2012 in SEO by gopip-gopi புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+1 vote
Search Engine Optimization -SEO

தேடுபொறிகளின் வழியாக ஒரு வலைத்தளம் அணுகப்படும் எண்ணிக்கை,தரம் இவ்ற்றை மேம்படுத்தும் செயல்முறையாகும், கட்டணத் தேடுபொறிக்கு (Search Engine Marketing - SEM) மாற்றாக,  கட்டணம் இல்லாத அல்ல்து சாதாரண தேடல் முடிவுகளை வழங்க அனுமதிக்கும் தொழில் நுட்ப முறை என சொல்லலாம்.

இதன் மூலம் இணையப் பக்கத்தின் பயணாளிகளின் வருகையை அதிகரிப்பதும் தரத்தை உயர்த்துவதும் அதற்கு தேடல்பொறிமுறை உதவுகிறது. தொழில் நுட்பம்,வர்த்தகம்,கல்வி என பல அடக்கப்பட்ட இது மிகப் பெரிய விசயம் என்பதால் சாதாரணமாக விபரிப்பது சுலபமல்ல.இதில்  தேடுபொறிகளை அங்கீகரிக்கும் ஒன்றும் அங்கீகரிக்காத ஒன்றுமாக,white hat,black hat என இருவகைப்படுகிறது.
answered Dec 20, 2012 by sakthy வல்லுநர் (9,700 points)
0 votes
தேடல் பொறி Optimization.SEO எங்கள் வலைத்தளத்தில் போக்குவரத்து பெறுவதில் நடைமுறை உள்ளது எஸ்சிஓ உள்ளது. எஸ்சிஓ ஒரு தளம் ஒரு தேடல் பொறி கிடைக்கும் தள தேடல் பொறி மூலம் காணலாம் என்று வாய்ப்பை அதிகரிக்கிறது என்று உறுதி செய்ய உதவுகிறது. வெறுமனே வைத்து, தேடல் பொறி உகப்பாக்கம் எங்கள் வலைத்தளத்தில் வலை போக்குவரத்து தரம் மற்றும் அளவு மேம்படுத்துவதற்கான செயல்முறையாகும். முக்கிய வார்த்தைகளை நீங்கள் எங்கள் வலைத்தளத்தில் கண்டுபிடிக்க தேட ஒருவர் எதிர்பார்ப்பதை சொற்கள் அல்லது சொற்றொடர்கள். எஸ்சிஓ புரிந்து கொள்ள ஒரு சிறந்த வழி இது உங்கள் வணிக வளர உதவும் என்று.

எஸ்சிஓ வலைத்தளங்களின் எந்த வகையான போக்குவரத்து அதிகரிக்க சிறந்த ஒன்றாகும். நீங்கள் எஸ்சிஓ சேவை இங்கே http://www.xnynz.com/search-engine/seo-services.aspx?ci=1808&prog_id=456858 வருகை பெற விரும்பினால் அவர்கள் உங்கள் வலைத்தளத்திற்கு போக்குவரத்து கொண்டு இது தேடு பொறி தெளிவுப்பார்வை சேவை வழங்கும்.
answered Nov 22, 2013 by sahana ஆர்வலர் (940 points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Aug 24, 2012 in SEO by robozkamal புதியவர் (180 points)
+1 vote
1 answer
asked Jun 6, 2012 in SEO by sheikmoham இளையோர் (280 points)
0 votes
0 answers
asked Aug 24, 2012 in SEO by robozkamal புதியவர் (180 points)
+1 vote
3 answers
asked Mar 2, 2012 in SEO by sheikmoham இளையோர் (280 points)
0 votes
0 answers
...