தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
Hi Mr.Karthick can i get copyright for any blogger or wordpress websites? if it's possible how can i get it???
in Internet by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
உங்களின் பதிவுகளை பிறர் திருடி விடாமல் இருக்க http://www.copyscape.com  எனும் தளத்தில் உங்களின் இணைய முகவரியை இணையுங்கள்.

அல்லது.,

உங்களுக்கு பிற தளங்களின் பதிவுகளை பயன்படுத்த காப்புரிமை வேண்டுமா?
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

+1 vote
3 answers
asked Jan 19, 2012 in Web Designing by techie வல்லுநர் (1k points)
0 votes
1 answer
asked Aug 24, 2012 in Internet by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Aug 24, 2012 in Internet by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
...