தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
திஸ் இஸ் மி சைட் நேம்: http://mythoughts .page4.me
வென் இ ட்ரை டு உப்லோஅது மி பிளே டு திஸ் சைட் இட் ஷோ ஏற்றோர் மெசேஜ்...பிளஸ் டெல் மீ ஓனே suggestion
in Internet by gopimythoughts இளையோர் (330 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
Hi Friend First you need File transfer protocol (FTP) Software to upload the HTML Files.
by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
0 votes
அப்லோட் செய்கையில் நீங்கள் FTP CLIENT  பயன் படுத்தினால் நீங்கள் முன்று விசயங்களை கவனிக்கவேண்டும் 1 . HOSTNAME 2. FTP USERNAME 3. FTP PASSWORD.

நீங்கள் இந்த முன்று விசயங்களை  சரியாக செய்தல் போதும், அப்படி உங்களுக்கு கடினமா தோன்றினால் நீங்கள் உங்கள் CPanel  -ல்  உள்ள  FILAMANAGER  வழியாக தரவேற்றம் செய்யலாம்.
by krish இளையோர் (260 points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Aug 24, 2012 in Internet by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
+1 vote
2 answers
0 votes
1 answer
asked Jan 31, 2014 in SEO by humble99 புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Oct 31, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
...