தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
sir
 i am very beginner in computer.you will give in my some solution .
how to cd dvd burning and how to use the software.
how to download online video and convert to the cd dvd.
sir you give me completely cd dvd pendrive how to uses in the computer and how to dvd see there in tv please give in the completely solution.how to write in cd dvd
by ranjith புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

+1 vote
2 answers
asked Dec 12, 2011 in Windows by jbsarathi புதியவர் (130 points)
+1 vote
3 answers
0 votes
0 answers
asked Apr 4, 2013 in Windows by mohamed-rasmin புதியவர் (120 points)
...