தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
in Windows by vrchockers இளையோர் (370 points)

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

0 votes
It is so easy....
before when u inserting ur usb device or cd/dvd ...
just hold ur keyboard's shift key....
wait until your cursor blinks once
then release the key.....
by mani_officials வல்லுநர் (3k points)
0 votes
you have to edit your config system file to control it
by dahsinmar ஆர்வலர் (480 points)
0 votes
First type   gpedit.msc  in Run command (win+R).

On the Left side Expand

+-User Configuration
 +-Administrative templates
    +- System
       
Click "System" and then go to the Right side double click

"Turn off Autoplay"


Click on "Enable"(enable bcoz it asks for to turn off autoplay) and select "All drives" from the drop down list below and click ok...

Thank You.
by srivignesh வல்லுநர் (3.6k points)

Related questions

+1 vote
2 answers
asked Jan 25, 2012 by vrchockers இளையோர் (370 points)
0 votes
0 answers
asked Jun 20, 2012 by ranjith புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Jan 14, 2014 in Windows by vinothkumar புதியவர் (180 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 6, 2013 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
...