தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
How to add Tamil language on Skype.....
Please  tell  me
in Internet by ghobinath வல்லுநர் (3.1k points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
2 answers
asked Jun 30, 2012 by ghobinath வல்லுநர் (3.1k points)
0 votes
1 answer
asked May 14, 2012 by ghobinath வல்லுநர் (3.1k points)
0 votes
1 answer
asked Nov 6, 2014 in Web Designing by prabudsp புதியவர் (120 points)
+1 vote
3 answers
+1 vote
1 answer
asked Sep 14, 2011 in Internet by anonymous
...