தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
Hello sir....
How to download Photoshop CS6 for free and faster
My Downloading speed 1Mb/s
Adobe labs is not use(Very  Slow & 1.78GB)
Please help me sir.....
in Internet by ghobinath வல்லுநர் (3.1k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
as it is new.. Everyone is interested to download.. Similar like a first day first show queue in theater. So, Wait for a week or 2 then try ;)

Or find an authentic torrent release.
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Jan 18, 2013 by jayabalan புதியவர் (180 points)
+2 votes
6 answers
+1 vote
3 answers
asked Oct 8, 2011 in Web Designing by sekark புதியவர் (130 points)
0 votes
1 answer
asked Dec 20, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
+1 vote
1 answer
asked Jan 25, 2012 in Internet by vrchockers இளையோர் (370 points)
...