தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
hello sir  i will run email send php file but can not send mail.my friend told need for mail server.which mail server can use for windows platform pls give a suggestion
by இளையோர் (300 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

+1 vote
1 answer
asked Feb 26, 2012 in PHP by இளையோர் (300 points)
0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
asked Dec 21, 2015 in PHP by jksudhan புதியவர் (120 points)
+1 vote
5 answers
asked Feb 22, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
...