தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
by இளையோர் (220 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
DVD க்கள்  8 cm – 12 cm ( 1.15 – 8.75 GB ) என பல அளவுகளில் கிடைக்கின்றன. பொதுவாக  4.70 – 17.08 GB என கிடைக்கின்றன.அதேபோல் மூவியின் தரத்தத்தையும் பொறுத்து பதிவின் அளவு இருக்கும்.எந்த DVD யில் எந்த தரத்தில்-Pixels- என்பதைப் பொறுத்து பதிவு அமையும். சாதாரண படமாக பதிவிட 700 MB (640x480) ஆகவும், 1080p /HD என தரத்தின் அளவைப் பொறுத்து அதிக இடத்தையும் பிடிக்கும்.சாதாரண youtube காணொளி 480p அளவானது.

compression முறையில்- transcoding –(அதிக நேரம் எடுக்கும்) HandBrake ,Microsoft Windows Movie Maker – போன்றவை மூலமும் அளவை குறைத்து அல்லது போர்மட்டை மாற்றி சேமிக்கலாம்.

DVD இன் அளவைப் பொறுத்தும், குறைந்த resolution, compression செய்வது, format ஐ மாற்றுவது போன்ற முறைகளால் அதிக படங்களை சேமிக்க முடியும்.
by வல்லுநர் (9.7k points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Feb 12, 2016 by இளையோர் (220 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 23, 2016 by ஆர்வலர் (640 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 22, 2016 by ஆர்வலர் (640 points)
...