தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

windows media player இல் dvd movies play ஆகவில்லை?

0 votes
asked Jan 22, 2016 by rohith-shankar ஆர்வலர் (640 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
விண்டோஸ், வி. மீடியாபிலேயர் எந்த வெர்சன்  போன்ற விபரங்கள் இல்லாமல் பதில் சொல்வது பலனளிக்காது.
answered Jan 22, 2016 by sakthy வல்லுநர் (9,700 points)

Related questions

0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Jan 20, 2013 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)
0 votes
1 answer
...