தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Iphone இல் தமிழ் MP3 Songs Download செய்வது எவ்வாறு?

0 votes
asked Feb 12, 2016 by aagash இளையோர் (220 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
iTunes மூலம்

அல்லது  கணினிக்கு பதிவிறக்கி பின்னர் iphone converter, MediaMonkey போன்ற மென்பொருள் மூலம்  convert -transfer/sync – செய்து iphone இல் சேர்ப்பது இப்படி சில முறைகள்.இதுதவிர HandBrake என்ற சிறிய மென்பொருள் மூலம்-இதன் மூலம் compress செய்யவும் முடியும். இவை எனக்குத் தெரிந்த முறைகள்.
answered Feb 13, 2016 by sakthy வல்லுநர் (9,700 points)
...