தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
by இளையோர் (220 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
iTunes மூலம்

அல்லது  கணினிக்கு பதிவிறக்கி பின்னர் iphone converter, MediaMonkey போன்ற மென்பொருள் மூலம்  convert -transfer/sync – செய்து iphone இல் சேர்ப்பது இப்படி சில முறைகள்.இதுதவிர HandBrake என்ற சிறிய மென்பொருள் மூலம்-இதன் மூலம் compress செய்யவும் முடியும். இவை எனக்குத் தெரிந்த முறைகள்.
by வல்லுநர் (9.7k points)

Related questions

...