தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

Tamil Computerசெய்திகள் tamil computer tutorialsபாடங்கள் computer tips in tamilகுறிப்புகள் சந்தை வேலை ask in tamilகேள்வி பதில் Tamil Bloggerஅகம் ‌/ புறம்

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+2 votes
ஒரு மணி நேரம் கணினியை பயன்படுத்த எவ்வளவு மின்சாரம் தேவை?
by vrchockers இளையோர் (370 points)

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

0 votes
தங்களின் CPU மற்றும் திரையின் அளவு / LCD/CRT போன்ற விவரங்கள் இருந்தால் பதில் சொல்ல சுலபமாக இருக்கும்.
by வல்லுநர் (12.9k points)
0 votes
Intel(R) Pentium(R) CPU
E5400 @ 2.70GHz
1.98GB of RAM
LCD monitor
by vrchockers இளையோர் (370 points)
0 votes
kaninikku மட்டும் எனில் 60-100 வாட் வரை ஆகலாம். உடன் வருடி.அச்சுப் பொறி முதலியவை இருந்தால் கூடுதலாக ஆகும்.இயக்கப்படும் மோட் பொருத்தும் மாறும்
by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Related questions

+1 vote
2 answers
asked May 11, 2012 in Internet by ismailsahani2013 புதியவர் (130 points)
0 votes
0 answers
asked Apr 24, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
+1 vote
1 answer
asked Feb 15, 2012 in Windows by pradhap புதியவர் (130 points)
0 votes
2 answers
asked Sep 10, 2013 in Windows by viswanathan-vsh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
1 answer
asked Jun 16, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
...