தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
by nagarajankumari புதியவர் (160 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
easy methods  to type in tamil for face book comments
by nagarajankumari புதியவர் (160 points)
0 votes
என்எச்எம் ரைட்டர் என்ற விலையிலா மென்பொருளைப் பதிவிறக்கம் செய்து கொண்டு தொடரவும்
அல்லது கூகுள் அளிக்கும் ரோமனைஸ்ட் தமிழ் வசதியும் பயன்படும்
by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Related questions

0 votes
2 answers
asked Jan 21, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
0 votes
2 answers
0 votes
0 answers
asked Apr 27, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Jan 5, 2013 by padmanaban ஆர்வலர் (470 points)
...