தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Hai, guys pls tell how to make tamil dubbed movies and how to sync tamil audio in time of censors?

0 votes
டுடோரியல் இர்ருந்தால் கொடுங்கள் நண்பர்களே .... தமிழ்   dubbed movies
asked Nov 11, 2013 by thanga புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

+1 vote
3 answers
0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
asked Nov 8, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
...