தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
in Windows by viswanathan-vsh ஆர்வலர் (510 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
வின்ஸிப் பயன்படுத்தலாம்
உங்கள் கணினியிலேயே உள்ள கோப்புகளைச் சுருக்க அதிலேயே கேள்வி எழுப்பும்
by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
டிஸ்க் கிளினில் கம்ப்ரஸ் ஓல்ட் ஃபைல்ஸ் என்று இருக்கும். தேர்வு செய்க.
by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Nov 19, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Jun 16, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked May 19, 2013 in Windows by adangadhavan ஆர்வலர் (790 points)
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
asked Nov 4, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
...