தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
பெயிண்ட் இல் வரைந்த
ஒரு கோட்டின்
நீளத்தை
எப்படி அளப்பது?
in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

+1 vote
அதில் உள்ள செலக்ட் டூல் வைத்து அந்த கோட்டிற்கு இணையாக ஒரு செவ்வகம் போடுங்கள்.. போடும் போதே உங்களின் நிலை பட்டி (Status bar.. Just the last bottom bar of paint software) அங்கே அந்தக் கோட்டின் உயரம் மற்றும் அகலம் தெரியும்... அதை வைத்து நீங்கள் கணிக்கலாம்.
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

0 votes
0 answers
0 votes
2 answers
asked Nov 2, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Dec 27, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
+1 vote
1 answer
asked Mar 10, 2012 in Windows by thangaraj465 இளையோர் (300 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 3, 2013 in Windows by senthil6 இளையோர் (290 points)
...